Contact

EBSA2023 is hosted by the Swedish Society for biochemistry, biophysics and molecular biology (Svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM), a division of the Swedish Chemical Society (Svenska Kemisamfundet).

Chair:

Maria Sunnerhagen, Linköping University

Co-Chairs:

Erik Lindahl, Stockholm University / SciLifeLab

Lena Mäler, Stockholm University

Jerker Widengren, KTH Royal Institute of Technology